Referentiewaarden

  1. Geluidsbelastingsindicatoren: wettelijke indicator conform VLAREM om het beleid rond verkeerslawaai vorm te geven

  • Dag-avond-nachtniveau Lden: Objectieve maatstaf voor een gemiddelde geluidsbelasting over 24 uur (Level Day-Evening-Night)

  • Nachtgeluidsbelastingsindicator Lnight

  1. WHO: Gezond geluidsniveau van wegverkeer (geen schadelijke effecten voor gezondheid of op nachtrust)

  • Lden < 53 dB

  • Lnight < 45 dB

  1. Geluidsbelastingskaarten: Europa verplicht Stad Gent om vijfjaarlijkse geluidsbelastingkaarten te gebruiken als basis voor de geluidsactieplannen om verkeerslawaai aan te pakken. Hieronder vind je een uittreksel van de laatste officiële strategische geluidsbelastingkaart agglomeratie Gent - referentiejaar 2016 (bron: https://omgeving.vlaanderen.be/geluidsbelastingkaarten).

  • Lden vanaf 55 dB(A) ingekleurd

  • Lnight vanaf 50 dB(A) ingekleurd

Volledige 24 uur


's nachts