MILIEUKWALITEITSNormen

  • VLAREM II milieukwaliteitsnormen voor (omgevings)geluid in open lucht van toepassing op niet-ingedeelde inrichtingen

VLAREM II voorziet in milieukwaliteitsnormen voor omgevingsgeluid in open lucht voor o.a. woongebieden, natuurgebieden en industriegebieden. We kunnen ze beschouwen als een kwaliteitsniveau waaronder er geen sprake meer is van lawaaihinder. Deze milieukwaliteitsnormen, die geldig zijn in gans het Vlaams Gewest, houden echter weinig of geen rekening met de specifieke bronnen van omgevingsgeluid (van spelende kinderen tot wegverkeer) zoals we die volop vinden in een typische stedelijke context. Deze waarden gelden als richtwaarden waaraan het specifieke geluid van een niet volgens VLAREM ingedeelde inrichting kan worden getoetst.